راهکارها

هوشمندسازی

پلتفرم اینترنت اشیا

PA-IoT یک پلتفرم چند‌لایه‌ است که امکان تامین، مدیریت و اتوماسیون دستگاه‌های متصل به دنیای اینترنت اشیا را فراهم می‌کند. این پلتفرم با استفاده ...

ادامه مطلب

راهکارهای کلان‌داده

رشد چشمگیر داده‌ها در دنیای امروز مستلزم آن است که ارائه‌دهندگان خدمات، این موضوع را درک نمایند که کلان‌داده‌ها دارای ویژگی‌های ...

ادامه مطلب

راهکار هوشمند موجودی غلات

راهکار هوشمند موجودی غلات (PA-GIMS) یک سیستم خاص-منظوره است که برای مدیریت موجودی غلات انبار شده در سیلوها، انبارها ...

ادامه مطلب

راهکار پردازش هوشمند داده‌های ترافیکی

با توجه به اینکه ۵۵ درصد مردم دنیا در مناطق شهری زندگی می‌کنند، تراکم ترافیک در این مناطق به یکی از مهم‌ترین مشکلات شهرداری‌ها تبدیل ...

ادامه مطلب