ماموریت و چشم‌انداز

چشم‌انداز

تبدیل شدن به شرکت پیشرو در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و شکل دادن به آینده آن با ارائه خدمات/ راهکارهای فناوارنه، متمایز ، بومی و بزرگ‌مقیاس

ماموریت

  • توسعه و گسترش صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود و به‌‌روزرسانی آن
  • ایفای نقش مفید در جهانی‌سازی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد روابط بین‌المللی
  • ایجاد ارتباط سازنده بین صنعت و دانشگاه
  • مشارکت و شبکه‌­سازی با هدف ارائه راهکارها و خدمات مبتنی بر فناوری‌های مدرن